Szkoły Salezjańskie | IM. ŚW. JANA BOSKO W LEGIONOWIE

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „RAZEM DLA INNYCH”

Szkolny Klub Wolontariatu powstał w obecnym roku szkolnym 2018/2019 z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariusz SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU „RAZEM DLA INNYCH” działa na zasadach wolontariatu.

Europejski Dzień Języków

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków pod hasłem: " Wspólne karty historii". Święto to zostało ustanowione w 2001 roku przez Radę Europy i ma na celu promocję różnorodności językowej a przez to stanowi zachętę do nauki języków obcych, a więc do poznania innych kultur i czerpania z bogatego dziedzictwa Europy.

Subscribe to Front page feed