Szkoły Salezjańskie | IM. ŚW. JANA BOSKO W LEGIONOWIE

II Forum Nauczycieli Szkół Salezjańskich Inspektorii Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim.

Zdjęcie pochodzi ze Strony Internetowej Zespołu Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae” w Sokołowie Podlaskim.

W dniu 15 października 2016r. w Mińsku Mazowieckim odbyło się II Forum Nauczycieli Szkół Salezjańskich Inspektorii Warszawskiej. I naszej szkoły tam nie zabrakło. Piękna delegacja nauczycieli z Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie stawiła się na spotkanie o godz. 10.00.
Zapraszamy do galerii zdjęć: http://www.sdb.pl/galeria/ii-forum-nauczycieli-inspektorii-warszawskiej

Znaczenie wychowawcze Teatru „PoProstu” w naszej szkole.

Jeżeli przyjmiemy ogólne i szeroko pojęte definicje: wychowania - jako oddziaływania bodźców i doświadczeń wywołujących względnie trwałe skutki w różnych sferach rozwoju człowieka oraz profilaktyki - jako działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi, to możemy zakwalifikować teatr do istotnych instrumentów programów wychowawczo - profilaktycznych.

Subscribe to Front page feed