Dzień Patrona | Szkoły Salezjańskie

Dzień Patrona

Tegoroczny Dzień Patrona szkoły, czyli uroczystości związane z osobą św. Jana Bosko, przebiegały pod hasłem : „ Uczniowie św. Jana Bosko”.

Pragnęliśmy podkreślić fakt, że wielkim owocem pracy założyciela salezjańskiego zgromadzenia były nie tylko wspaniałe dzieła misyjne, szkoły i oratoria, ale również wychowanie całego „zastępu” świętych i błogosławionych. To właśnie osoby takie jak : św. Dominik Savio, bł. August Czartoryski czy sł. Boży prymas August Hlond pociągnięte przykładem św. Jana Bosko niosły ludziom Boga i mocną wiarą rozświetlały mroki trudnych czasów. W sposób szczególny przybliżyliśmy postać bł. Augusta Czartoryskiego, do którego św. Jan Bosko z wielkim ciepłem w głosie zwracał się słowami : „ mój książę”. Rzeczywiście, ten młodzieniec pochodził z arystokratycznego rodu wielkich Polaków, ale nie wybrał wspaniałej kariery, tylko kapłaństwo u boku ukochanego nauczyciela. Prymas Polski, salezjanin, August Hlond o Auguście Czartoryskim powiedział : „ ….książę August Czartoryski z wielkiego domu, z wielkich bogactw, urodzony na obczyźnie, ale całą duszą kochający Polskę. Opuścił wszystko i poszedł na cichą zakonną służbę. Poszedł do małego zgromadzenia, wzgardziwszy światem. Wstąpił na niwę, ciężkiej, znojnej pracy salezjańskiej. Dał przez to swoim potomnym przykład i wskazał drogę doskonałości.”