EKOLOGICZNY LAUREAT I FINALISTKA | Szkoły Salezjańskie

EKOLOGICZNY LAUREAT I FINALISTKA

GIMNAZJALIŚCI Z NASZEJ SZKOŁY ZNÓW ODNIEŚLI SUKCESY...
MATEUSZ CHOJNACKI LAUREATEM A ZUZIA KORZEŃ FINALISTKĄ II POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO "MYŚL GLOBALNIE - DZIAŁAJ LOKALNIE” POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO. W dniu 26 maja 2017 roku, w Gimnazjum nr 5 odbyła się druga edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla klas I-III gimnazjum, pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Brało w nim udział wiele gimnazjów z całego, naszego powiatu. I nas tam nie zabrakło. Silna reprezentacja klas III gimnazjum, w liczbie 4 osób z p. Joanną Rogala na czele, udowodniła, że zagadnienia ekologiczne nie są nam obce.

MATEUSZ CHOJNACKI LAUREATEM A ZUZIA KORZEŃ FINALISTKĄ II POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO - "MYŚL GLOBALNIE - DZIAŁAJ LOKALNIE” POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO.
Mateusz Chojnacki (kl. IIIag) zdobył pierwsze miejsce, tym samym został Laureatem II edycji Konkursu Ekologicznego. Zuzia Korzeń (III bg) zaś Finalistką. Laureatowi i Finalistce składam ogromne gratulacje, a wszystkim uczestnikom wielkie podziękowania.

Celem konkursu była popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych i wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska oraz integracja środowiska lokalnego.
Zakres tematyczny Konkursu obejmował zagadnienia:
a) Globalne zagrożenia w ochronie środowiska
„efekt cieplarniany”
„kwaśne deszcze”
niszczenie warstwy ozonowej
zmniejszenie powierzchni lasów równikowych
b) Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody
c) Czynniki zagrażające różnorodności biologicznej
d) Wpływ pestycydów na środowisko
e) Recykling – odzyskiwanie odpadów
f) Hałdy pokopalniane – wpływ na środowisko
g) Energia konwencjonalna i niekonwencjonalna
h) Formy ochrony przyrody
i) Przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko
j) Odkrycia naukowe biologii molekularnej
k) Istota genomów i klonowania genów
l) Transgeniczne organizmy
m) Metody wprowadzania obcego DNA do komórek
n) Genetyczna modyfikacja żywności (GMO)
Uczestnik Konkursu przygotowywał się samodzielnie do Konkursu, korzystając z opieki merytorycznej i organizacyjnej swojej szkoły.