LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSU EKOLOGICZNEGO | Szkoły Salezjańskie

LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSU EKOLOGICZNEGO

W dniu 21 maja 2018 roku, o godz. 9.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Legionowie odbyła się trzecia już edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla klas VII SP, II i III Gimnazjum pt. „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Nasi reprezentanci wypracowali:
1. Klara Koremba klasa7 SP - I miejsce -Laureatka.
2. Jan Chojnacki klasa 7SP - II miejsce - Laureat.
3. Urszula Chmara klasa III Gimnazjum - Laureatka.
4. Maja Augustyn klasa III Gimnazjum Finalistka.
5. Mikołaj Szmigielski klasa II Gimnazjum Finalista.

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.
Jak każdego roku otrzymaliśmy i my zaproszenie. Brało w nim udział 33 uczniów ze wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjów z całego, naszego powiatu. I nas tam w tym roku nie zabrakło. Silna reprezentacja klas VII SP oraz II i III Gimnazjum, w liczbie 5 osób udowodniła, że zagadnienia ekologiczne nie są nam obce.
Nasi reprezentanci wypracowali:
1. Klara Koremba klasa7 SP - I miejsce -Laureatka.
2. Jan Chojnacki klasa 7SP - II miejsce - Laureat.
3. Urszula Chmara klasa III Gimnazjum - Laureatka.
4. Maja Augustyn klasa III Gimnazjum Finalistka.
5. Mikołaj Szmigielski klasa II Gimnazjum Finalista.

Nasi ekolodzy otrzymali statuetki, dyplomy i liczne nagrody! Wszystkim naszym uczniom gratulujemy z całego serca i dziękujemy za wspaniałą pracę, wytrwałość, solidność, wiedzę oraz piękne reprezentowanie naszej szkoły. Jesteście Kochani wspaniali i bosko utalentowani. Do zobaczenia za rok :D

Celem konkursu była popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych i wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska oraz integracja środowiska lokalnego.
Zakres tematyczny Konkursu obejmował takie zagadnienia:
a) Globalne zagrożenia w ochronie środowiska
„efekt cieplarniany”
„kwaśne deszcze”
niszczenie warstwy ozonowej
zmniejszenie powierzchni lasów równikowych
b) Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody
c) Czynniki zagrażające różnorodności biologicznej
d) Wpływ pestycydów na środowisko
e) Recykling – odzyskiwanie odpadów
f) Hałdy pokopalniane – wpływ na środowisko
g) Energia konwencjonalna i niekonwencjonalna
h) Formy ochrony przyrody
i) Przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko
j) Odkrycia naukowe biologii molekularnej
k) Istota genomów i klonowania genów
l) Transgeniczne organizmy
m) Metody wprowadzania obcego DNA do komórek
n) Genetyczna modyfikacja żywności (GMO)