Mateusz Chojnacki w II Etapie Olimpiady Biologicznej... | Szkoły Salezjańskie

Mateusz Chojnacki w II Etapie Olimpiady Biologicznej...

Ogromne GRATULACJE dla Mateusza Chojnackiego (kl. IA SLO), który zakwalifikował się do II Etapu Olimpiady Biologicznej... Eliminacje szkolne odbyły się 07.10.2017r. Mateusz przekroczył wymagany pułap punktów (ok. 80%) i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 20.01.2018 r.

OGROMNE GRATULACJE...
Od ogłoszenia wyników etapu szkolnego do ok. pierwszego tygodnia stycznia Mateusz ma czas na wykonanie oraz przesłanie swojej pracy badawczej (od 1 listopada do 31 grudnia). Temat jego pracy badawczej to: „Wpływ barwy i natężenia światła na przebieg fotosyntezy oraz wzrost i rozwój wybranych roślin zielonych.” Potem czeka Go etap okręgowy 20 stycznia 2018r. Trzymamy kciuki za Mateusza i jego pracę badawczą oraz część teoretyczną na etapie okręgowym...

Ideą Olimpiady Biologicznej jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania naukami
biologicznymi, pomoc szczególnie uzdolnionej młodzieży w podjęciu studiów na wyższych
uczelniach, a także podniesienie poziomu nauczania biologii i zwrócenie uwagi społeczeństwa
na rolę nauk biologicznych we współczesnym świecie.
Olimpiadę Biologiczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przeprowadza Komitet Główny
Olimpiady Biologicznej (KG) przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.
Kopernika wraz z Komitetami Okręgowymi (KO) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (Dz. U. nr 13, poz. 125 wraz z późniejszymi
zmianami
W Regulaminie Olimpiady czytamy: „Olimpiada Biologiczna stawia sobie za cel wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych i ich opiekunów - wybitnych nauczycieli biologii pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych
. Olimpiada Biologiczna stara się rozbudzić i rozwinąć pasję przyrodniczą Uczestników zawodów, a także stworzyć im możliwość współzawodnictwa z rówieśnikami w celu uzyskania celującego
wyniku na egzaminie maturalnym, co w dalszej perspektywie ułatwi im podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczych.”