SPRAWDZIAN WIEDZY MATEMATYCZNEJ W PROGRAMIE "SESJA Z PLUSEM" | Szkoły Salezjańskie

SPRAWDZIAN WIEDZY MATEMATYCZNEJ W PROGRAMIE "SESJA Z PLUSEM"

Po raz kolejny nasi uczniowie pisali testy matematyczne w ramach "Sesji z plusem". Dołączyli do gimnazjalistów uczniowie klas IV i VII szkoły podstawowej. Niektóre wyniki zostały zamieszczone w poniższych plikach.


Oto kilka słów o programie:
Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Sesje zapewniają kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

W ramach programu przygotowane są:
STANDARYZOWANE TESTY

na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku,
w połowie i na koniec roku szkolnego – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki.

RAPORTY CYKLICZNE
zawierające analizę wyników po każdym teście

wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich,
informacja, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy.

Przebieg programu

W klasach 4 i 7 testy dostosowane są do nowej podstawy programowej z 2017 roku i najnowszych wytycznych CKE.
W ciągu roku szkolnego nauczyciel przeprowadza trzy testy:

Sesja 1 – test na wejście,
Sesja 2 – test w połowie roku,
Sesja 3 – test całoroczny.

Nauczyciel sprawdza testy za pomocą schematów punktowania. Na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

Pliki