KOMUNIKATY DYREKTORA CKE - EGZAMINY: ÓSMOKLASISTY, GIMNAZJALNY I MATURALNY 2019 | Szkoły Salezjańskie

KOMUNIKATY DYREKTORA CKE - EGZAMINY: ÓSMOKLASISTY, GIMNAZJALNY I MATURALNY 2019

Informujemy, że na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z:

- Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów:

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin gimnazjalny

Egzamin maturalny

- Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku:

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie harmonogramu

- Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia września 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny

Egzamin maturalny

- Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

Komunikat o przyborach

- Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania z 20 sierpnia 2018 r. w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

Egzamin maturalny_egzamin z informatyki

Podczas wrześniowego zebrania z Rodzicami Dyrektor zapozna Rodziców z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 r. i komunikatem o dostosowaniach.

Powyższe dokumenty są dostępne na stronach:
www.cke.edu.pl,
www.oke.waw.pl,
www.legionowo.salezjanie.pl