MAZOWIECKIE TALENTY – KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ | Szkoły Salezjańskie

MAZOWIECKIE TALENTY – KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W październiku oraz listopadzie nasi gimnazjaliści oraz uczniowie szkoły podstawowej będą mieli możliwość uczestniczenia w konkursach przedmiotowych w ramach "Mazowieckich talentów".

W załączniku znajdują się: regulamin, harmonogram, zgoda rodziców.

Uwaga:
1. uczestnictwo tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2. wymagana jest zgoda rodziców. Na jednym formularzu rodzic może wyrazić zgodę na uczestnictwo w kilku konkursach.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://konkursy.mscdn.pl

Prosimy uczniów oraz ich rodziców o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi tego konkursu (zakładka: regulamin i załączniki).

Zgody rodziców na udział w konkursie należy dostarczyć do dyrekcji szkoły na tydzień przed konkursem. Jest to niezbędne do właściwego przygotowania sal oraz wyznaczenia odpowiedniej liczby członków komisji.

Zapraszamy uczniów do czynnego uczestnictwa.

Pliki