SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁY GODZ. 18.00 | Szkoły Salezjańskie

SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁY GODZ. 18.00

Dyrektor ZSS zaprasza na spotkanie z Rodzicami, które odbędzie się 12.09.2017 r. w sali gimnastycznej.

W trakcie spotkania zaprezentują się przedstawiciele firm cateringowych oraz innych firm organizujących zajęcia pozalekcyjne. Rodzice w trakcie spotkania z wychowawcą klasy przeprowadzą głosowanie i przedstawią wyniki wychowawcy klasy. Wychowawcy klas w dniu 13.09.2017 r. zsumują poszczególne głosowania i na podstawie wyników zostanie wybrana dana firma. Informacje o wyborze firm Rodzice otrzymają za pośrednictwem dziennika elektronicznego.