Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych ( w tym negatywnych) i ocen zachowania | Szkoły Salezjańskie

Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych ( w tym negatywnych) i ocen zachowania

Data wydarzenia: 
21 maja 2018 r.