Rada Pedagogiczna. Spotkanie dla rodziców z dyrektorem szkoły g.18.00 w sali gimnastycznej. Zebranie z rodzicami g.18.30. Dzień otwarty g.19.00 | Szkoły Salezjańskie

Rada Pedagogiczna. Spotkanie dla rodziców z dyrektorem szkoły g.18.00 w sali gimnastycznej. Zebranie z rodzicami g.18.30. Dzień otwarty g.19.00

Data wydarzenia: 
22 maja 2018 r.