INNE ZAJĘCIA_2016_2017 | Szkoły Salezjańskie

INNE ZAJĘCIA_2016_2017

W roku szkolnym 2016/17 w ZSS odbywają się zajęcia dodatkowe takie jak: koła zainteresowań, przygotowanie do egzaminów, konkursów, konsultacje, fakultety, laboratoria. Szczegóły (nauczyciel prowadzący, termin i godzina zajęć, miejsce zajęć) znajdują się w tabeli zbiorczej w załączniku.

Pliki
Subscribe to Koła zainteresowań dla liceum Subscribe to Koła zainteresowań dla gimnazjum