Najczęściej zadawane pytania | Szkoły Salezjańskie

Najczęściej zadawane pytania

W szkole nie prowadzimy bursy.

Tak, pobieramy czesne za naukę. Wszelkie informacje można sprawdzić na stronie poświęconej rekrutacji.