Rekrutacja | Szkoły Salezjańskie

Rekrutacja

Opublikowane: 18.03.2017
Aktualizacja: 05. 07. 2017 08:00
.
W załącznikach, na dole strony, zamieszczamy:
LISTĘ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I SLO,
INFORMACJĘ DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO SLO
.
W załącznikach, na dole strony, zamieszczamy:
LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS IV i VII bez podziału na klasy,
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU INTEGRACYJNEGO,
INFORMACJĘ DLA RODZICÓW DOTYCZĄCĄ OPŁAT,
INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO SSP

.

LICZBA KANDYDATÓW DO SLO, KTÓRZY W WYZNACZONYM TERMINIE ZŁOŻYLI PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

PROFIL I PROFIL II PROFIL III PROFIL IV
7 8 14 7

.
.

ORIENTACYJNA LISTA OSÓB ASPIRUJĄCYCH DO SP

KLASA VII KLASA IV
57 10
Pliki