Rekrutacja | Szkoły Salezjańskie

Rekrutacja

Aktualizacja: 19 kwietnia 2018 r.

Dokumenty związane z naborem na rok szkolny 2018/2019
do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego można składać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 - 15.00 od dnia 9 kwietnia 2018 r.

.
REKRUTACJA 2018/19
.
W załącznikach do strony zostały umieszczone podstawowe informacje dotyczące naboru.
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z treścią danego pisma.
.
.
.
.
.
LICZBA KANDYDATÓW DO SLO

PROFIL I PROFIL II PROFIL III PROFIL IV
8. 3. 12. 18.

.
.
GALERIA FILMOWA
1. Klasa czwarta na zajęciach wychowania fizycznego

LICZBA KANDYDATÓW DO POWSTAJĄCYCH KLAS W SSP

KLASA IV KLASA VII
6. 15.

.
.
.
.
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
.
Proces rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami zmiany szkoły oraz z uwzględnieniem kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania na wzór rekrutacji do klasy VII (kryteria w załączniku na dole strony, punkt 2. c - h , odpowiednio zastosowane do danej klasy)
.
.
LICZBA KANDYDATÓW

KLASA V KLASA VIII
2. 1

42520

Pliki